Presentations and Dates

11/30 (1-2pm)
Fayazzul Hassan
Johnny Joyce
Yaxun Yang

11/30 (2-3pm)
Ezra Becker

12/2 (1-2pm)
Sayok Chakravarty
Xing Gao
Kevin Zhou

12/2 (2-3pm)
Patricia Wilk
Karoline Dubin
Jake Maranzatto

12/4 (1-2pm)
Bohan Fan
Rushit Shah
Sayan Mukherjee

12/4 (2-3pm)
Duan Tu
Youhan Lu
Noah Schoem